Nejlepší hlavy

Josef Knabl

Josefa Knabla lze společně s Franzem Pirktlem označit za hlavní mozek skupiny. Struktuře a nabídkám skupiny vtiskl během několika desítek let poradenské práce svůj nezaměnitelný rukopis, který je patrný dodnes. Společně s Reinhardem Schrottem a hoteliérem Franzem Pirktlem tento podnikový konzultant založil volné sdružení pro výměnu zkušeností, na jehož práci se zpočátku podílelo 6 ambiciózních hoteliérů. Příslušné hotely jsou dodnes do značné míry jádrem skupiny a ve svých regionech patří k předním společnostem. V letech, kdy působil jako poradce a jednatel skupiny, usilovalJosef Knablo neustálé inovace nabídky produktů a služeb a o kreativní marketing. Od roku 2004 se skupině věnuje jen jako poradce a jednatelskou funkci předal Michaele Thalerové.

Michaela Thaler

Od roku 2004 řídí skupinu Michaela Thalerová. Za jejího působení byla skupina Wellness Hotels Austria přejmenována na Best Wellness Hotels Austria a byl vybudován celý koncept internetového marketingu. Michaela Thalerová věnuje mimořádnou pozornost vývoji uceleného systému pro zajištění a rozvoj kvality, který přispěl k významnému zvýšení úrovně celé skupiny.

Josef Stock

K průkopníkům se řadí také Joser Stock ze sportovního hotelu Stock. Funkci prezidenta Best Wellness Hotels Austria převzal od Franze Pirktla a vykonával ji od roku 2007 do roku 2011.

Josef Stock, který se narodil 7. 9. 1951, se svou ženou Barbarou v roce 1976 otevřel restauraci Bratpfandl. V roce 1983 začal fungovat sportovní hotel Stock s 85 lůžky a již tehdy hrálo téma wellness a sport pro rodinu Stockových velkou roli. K dispozici byla finská sauna, turecká parní koupel, vířivá lázeň, fitness místnost, solárium a masážní místnost. V tomto duchu se ubíral i další vývoj.

Wolfgang Kostenzer

Jakmile v roce 1977 převzal podnik po rodičích, začal Wolfgang Kostenzer úspěšně uskutečňovat své vize. Nejen v Alpenrose v Maurachu u Achensee, místě, kterému umožnil rozkvetnout a stát se wellness rezidencí a které se díky angažovanosti a množství nápadů neustále dále vyvíjí. Již v roce 1990 – kdy k rakouským hoteliérům právě dorazil módní pojem „celoroční turismus“ – jsme v Alpenrose již přemýšleli o nové strategii – jejímiž přísadami se měly stát 4 prvky, klid, vůně a harmonické prostředí. A tím se stal Wolfgang Kostenzer i pionýrem myšlenky wellness a jako spoluzakladatel hotelové skupiny Best Wellness Hotel přispěl k prohloubení a dalšímu rozvoji tohoto konceptu.