Wellness Timeline

 

 • 1985 Josef Knabl zakládá tyrolskou skupinu hoteliérů k výměně zkušeností a poradenství
 • 1988 Vydán startovní výstřel k rozvoji konceptu „Život s wellness“, který byl tehdy v Alpách novinkou
 • 1990 Začíná prosazování myšlenky wellness v tyrolských wellness hotelích
 • 1992 Šest zakládajících členů ustavuje Spolek tyrolských wellness hotelů a přijímá první další členy. Franz Pirktl z hotelu Schwarz se stává prezidentem Best Wellness Hotels Austria.Josef Knablzaujímá pozici jednatele skupiny
 • 1993 Rozvoj konceptu péče „Zelený bod“
 • 1995 Změna názvu na Wellness Hotels Austria
 • 1998 Rozvoj wellness klubu
 • 1999 Přijetí hotelu Erika, prvního wellness hotelu v Jižním Tyrolsku
 • 2000 Příprava prvního databázového dotazníku pro hosty („barometr wellness“)
 • 2000 Začátek spolupráce s firmou Alpienne – vývoj alpské wellness produktové řady
 • 2004 Jednatelkou v Best Wellness Hotels Austria se stává Michaela Thalerová
 • 2005 Změna názvu na Best Wellness Hotels Austria
 • 2006 Rozvoj konceptu Wellness s Měsícem
 • 2006 Zavedení závazného konceptu Best Wellness Quality
 • 2007 Po 15 letech střídá Franze Pirktla na pozici prezidenta Best Wellness Hotels Austria Josef Stock z hotelu Stock
 • 2008 Rozvoj konceptu Wellness ve spánku
 • 2010 Zahájení práce na vlastní koncepci udržitelnosti v Best Wellness Hotels Austria
 • 2011 Wolfgang Burgschwaiger z hotelu Übergossene Alm přebírá prezidentskou funkci po Josefu Stockovi
 • 2012 20 let Best Wellness Hotels Austria
 • 2013 Vývoj BALANCE ALPINE 1000+
 • 2015  Přejmenování na Best Alpine Wellness Hotels
 • 2015 Realizace nové human resources kampaně hrdinů
 • 2016 Realizace online burzy práce
 • 2017 Výročí 25 let Best Alpine Wellness Hotels 
 • 2017 Program k prohloubení vztahů se zákazníky Best Friends Club