Spagyrika - co to je?

Celková koncepce BALANCE ALPINE 1000+ se v určující míře zakládá na esencích zpracovaných v rámci spagyrických postupů a na jejich další úpravě a aplikaci. Spagyrika je metoda ošetření vycházející z celistvé medicíny, zejména pak z Tradiční evropské medicíny (TEM). Spočívá v posilování samoléčivých sil na tělesné, duchovní a duševní úrovni.

  • řebříček obecný slouží k vyrovnání teplé/vlhké látkové výměny
  • mateřídouška obecná slouží k vyrovnání chladné/vlhké látkové výměny
  • podzimka horská slouží k vyrovnání teplé/suché látkové výměny
  • andělika lékařská slouží k vyrovnání chladné/suché látkové výměny

Andělika lékařská patří mezi nejvýznamnější léčivé rostliny Tradiční evropské medicíny. Připisuje se jí hlavně mimořádně zemitý účinek. Jako spagyrická účinná látka je proto obsažená ve všech produktech Balance Alpine 1000+.

Proč jsou ovšem spagyrické esence tak mimořádné, co jim propůjčuje schopnost docílit účinku na všech třech výše zmíněných úrovních (tělo, duch, duše)?

Tajemství se skrývá v neobvyklé a náročné výrobě. První náznak nám poskytne už samotné slovo spagyrika. Pochází z řečtiny a znamená oddělovat (span) a spojovat (ageirein). V praxi pak probíhá výroba takovýchto přípravku - zjednodušeně řečeno - použitím celé léčivé rostliny. Léčivá rostlina bývá podrobena alkoholickému kvašení, během něhož se výborně oddělují účinné látky, následně dochází k destilaci. Zbytek se zpopelní (duch a duše) a tímto způsobem získané minerální látky obsažené v rostlinách (tělo) se rozpustí v destilátu. Tento proces bývá několikrát opakován, až je získávání vysoce energetických výtažků završeno. Tradice spagyrického procesu výroby sahá až do dob starověkého Egypta, přičemž se jedná o metodu alchymistickou. Byl to především Paracelsus, jenž používal spagyricky upravených léčiv. Byl to zakladatel moderního celistvého přírodního léčitelství.