BALANCE ALPINE 1000+

V Best Alpine Wellness Hotels - nejlepších wellness hotelích Rakouska - se můžete nechat okamžitě hýčkat exkluzivními produkty pro péči a procedurami "BALANCE ALPINE 1000+". Přitom se zaměřujeme na znovunastolení rovnováhy těla, ducha a duše pomocí základní myšlenky tradičního evropského lékařství, stovky let staré lékařské spagyrie a vybraných bylin, které rostou ve výšce více než 1000 metrů nad mořem. 

Best Alpine Wellness Hotels si stanovily za cíl vyvinout pomocí těch nejpůvodnějších zdrojů síly alpinského regionu v kombinaci s nejmodernější vědou a Tradiční evropskou medicínou „zážitkovou koncepci rovnováhy“, která Vám, tedy našemu hostu, nabízí vlastní cestu k nalezení tělesné, duševní a duchovní vyrovnanosti a tudíž také k revitalizaci.

Pokud byste analyzovali vědeckou bázi Tradiční přírodní léčebné medicíny, zjistili byste, že zejména vysokohorské pásmo disponuje cennými zkušenostmi a metodami, které už téměř upadly do zapomnění. „BALANCE ALPINE 1000+“ díky napojení na absolutní veličiny tohoto oboru v sobě sdružuje tyto poznatky a tím vytváří celkovou koncepci, která je ve své natolik koncentrované formě naprosto jedinečná:

  • čistota léčivých bylin pěstovaných, ošetřovaných a sklízených ve výškách nad 1000 metrů nad mořem na ekologicky čistých horských pastvinách v Rakousku
  • použití druhů bylin, jež berou v potaz zejména typologii Evropanů, která se vyvozuje z Hippokratovy nauky a tvoří základ klášterního léčitelství i Tradiční evropské medicíny
  • formy aplikace a receptur, které v rámci wellness ošetření dbají na fyziologickou i psychologickou senzoriku člověka
  • úprava těchto léčivých bylin na bázi poznatků o rovnováze kyselin a zásad v metabolizmu a v kůži
  • využívání geneticky a energeticky podmíněného prapůvodního povědomí každého člověka o tom, co mu dělá dobře, a s tím spojená schopnost vlastní revitalizace
  • vitalizující síla (síla podporující život) určitých bylinných výtažků ve specifické formě podávánm
  • získávání účinných látek, které zohledňuje alchymistické receptury a zároveň nejmodernější výrobní postupy přírodní kosmetiky, k vytváření komplexně působících produktů pro lidi
  • vývoj a výroba všech produktů pomocí vysoce specializovaných výrobních postupů, které mohou být zčásti staré i stovky let

BEST ALPINE WELLNESS HOTELS: